Obornik i gnojowica – różnice i wykorzystanie

Obornik i gnojowica to organiczne nawozy naturalne, które najczęściej wykorzystywane są w rolnictwie. Obornik tworzony jest z odchodów stałych i płynnych zwierząt, a także ściółki. Natomiast gnojowica łączy odchody stałe i płynne wraz z wodą.

Oba nawozy zwierają wiele cennych makroskładników, które pozwalają użyźnić gleby i zwiększyć plony. W składzie nawozów znajdują się między innymi azot, fosfor, potas, wapń i magnez. W przypadku gnojowicy stosunek węgla do azot jest o połowę węższy niż w oborniku. Dodatkowo ponad połowa azotu zawartego w gnojowicy jest w formie amonowej i szybciej przyswajana jest przez rośliny. Dlatego też gnojowica jest wielokrotnie częściej wykorzystywanym nawozem od obornika

Obornik i gnojowica wymagają specjalnego przechowywania podczas, którego tracone są cenne substancje organiczne. W przypadku obornika straty substancji organicznej i azotu mogą wynosić nawet do 40%, zaś jeśli chodzi o gnojowice straty są bardzo małe maksymalnie 10%. W celu właściwego przechowywania gnojowicy używa się mieszadła do gnojowicy, które pozwala zadbać o utrzymanie cennych wartości.

Wykorzystanie obornika i gnojowicy

Obornik ma najlepsze działanie w okresie od letniego do jesiennego. Oddziałuje ona na glebę oraz plon roślin przez kilka lat. Najczęściej stosowany jest na pola uprawne rzepaku, pszenicy i jęczmienia ozimego, a także zbóż jarych.

W przypadku wykorzystania gnojowicy wypada ona lepiej pod względem azotu. Gnojowica składa się ze składników pokarmowych, które są łatwo przyswajalne przez rośliny, dzięki temu tego typu nawóz ma bardzo szerokie zastosowanie. Gnojowica musi być odpowiednio rozlewana i powinna posiadać właściwą dawką i formę azotanową. Zbyt duża ilość azotu w mieszaninie może negatywnie wpłynąć na glebę rolniczą i zanieczyścić wody znajdujące się wokół pól. Gnojowica pod względem szybkości działania jest bardzo mocno zbliżona do nawozów mineralnych. W stosunku do obornika działa skuteczniej, ale musi być odpowiednio kontrolowana i pilnowana.

Przygotowanie gnojowicy – mieszadła

Zebrana gnojowica jest przechowywana w specjalnych zbiornikach, w których musi być regularnie mieszana. Mieszanie wykonywane jest za pomocą mieszadła do gnojowicy, które musi być wytworzone z trwałych i odpornych materiałów.

Mieszadła do gnojowicy zapobiegają rozwarstwianiu mieszaniny, powstaniu kożucha oraz odkładaniu się warstw cięższych na dno zbiornika. Dodatkowo pozwala skutecznie łączyć ze sobą wszystkie składniki gnojowicy, gwarantuje jednakową jakość i zagęszczenie mieszaniny.  Mieszadło do gnojowicy umożliwia wytworzenie pożądanej konsystencji, dzięki temu rolnicy mogą dopasować gęstość do swoich potrzeb.

Właściwie przygotowana gnojowica za pomocą mieszadła do gnojowicy może być stosowana w kilku terminach, odpowiednich do fazy rozwojowej oraz potrzeb pokarmowych roślin.  Ponadto jej dawka oraz termin musi również uwzględniać stopień uwilgotnienia gleby (nie wolno powodować podtopień). Stosując gnojowice musimy trzymać się określony norm odnoszących się do wykorzystania nawozów naturalnych.

Post Author: admin

Dodaj komentarz