Ekonomiczna stal żaroodporna

Stal żaroodporna jest wykorzystywana do produkcji elementów stalowych stosowanych w wysokich temperaturach przekraczających 600℃. Doskonale sprawdzają się i zachowują swoje właściwości nawet w temperaturze 1150℃. Stal żaroodporna posiada wysoką odporność na korozyjne działanie atmosfery utleniającej się przy wysokiej temperaturze. Bardzo istotną własnością żaroodporności jest zawartość chromu np. w stali H6S2 – X10CrAl7 ma obecność w przedziale około 5-8%.

Stal  żaroodporna ma wysoką wytrzymałość na korozyjne działanie gazów szybko utleniających się w wysokiej temperaturze. Stal uzyskuje właściwości żaroodporne, dzięki możliwości utworzenia na jej powierzchni zgorzeliny. Przy niższych temperaturach na stali powstaje Fe3O4, zaś powyżej temperatury 600℃ zgorzelinę w większości tworzy FeO. FeO to wstyd, który krystalizuje z atomami tlenu i prowadzi do dyfuzji jonów żelaza (przyspiesza utlenianie).

Stal żaroodporna składa się z różnych dodatków stopowych, między innymi krzemu, chromu i aluminium. Według Polskiej Normy PN-XX/H-86022 wyróżnia się stale żaroodporne i żarowytrzymałe, oznaczone przeróżnymi symbolami np.  H5M, H6S2, 2H17, H13JS, H18JS, H24JS, , H10S2M  i wiele innych.

Podział stali żaroodpornych

Stal żaroodporną można podzielić według różnych gatunków. Do oznaczania gatunku stali wykorzystuje się cyfry oraz symbole pierwiastków. Do najważniejszych należą: H- chrom, S – krzem, N – nikiel, J – glin, W – wolfram, M – molibden, T- tytan, M – mangan. Cyfra na początku symbolu oznacza zawartość węgla, litery skład stali, a następujące po literach cyfry oznaczają średnią ilość danego składnika stopowego w %.

Stal żaroodporna według PN 71/H-86022

Według PN 71/H-86022 można wyróżnić między innymi stal typu H13JS, czyli stal żaroodporną chromowo-aluminiowo-krzemową X10CrAl13, 1.4724. Jest to stal o strukturze ferrytycznej, odporna na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukujące. Wykazuje wiele cennych właściwości, a jej jedyną wadą jest słaba odporność na działanie atmosfery nawęglającej, azotującej i węgloazotującej. Wykorzystywana jest do tworzenia żaroodpornych części kotłów i pieców przemysłowych, komór próżniowych i innych elementów urządzeń służących do centralnego ogrzewania.

Do czego wykorzystywana jest stal żaroodporna?

Stal żaroodporna jest wykorzystywana do tworzenia wielu elementów, które mają kontakt z wysoką temperaturą. Przede wszystkim stosuje się ją do produkcji pieców, kotłów parowych, wentylatorów, skrzynek do nawęglania, komór spalania turbin gazowych, zaworów tłokowych silników spalinowych.

Stal żaroodporna wykazuje własności mechaniczne w temperaturach podwyższonych i dzięki niej jest możliwa produkcja elementów i urządzeń narażonych na bardzo wysokie temperatury. Stal żaroodporna jest wykorzystywana do tworzenia rur żaroodpornych, blach żaroodpornych, różnego rodzaju prętów i odkuwek. Znalazła swoje zastosowanie głównie przy produkcji urządzeń centralnego ogrzewania, między innymi pieców, kotłów, aparatury chemicznej i wysokoprężnej, osłon termoelementów, części pieców i silników.

Stal żaroodporna sprawdza się przy najwyższych temperaturach i jej wynalezienie sprawiło, że produkcja i mechanizacja bardzo szybko się rozwinęła. Cały czas powstają nowoczesne piece, kotły i inne urządzenia działające w wysokich temperaturach, właśnie dzięki wykorzystaniu stali żaroodpornej.

Post Author: admin

Dodaj komentarz